"Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία" στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών