Ολοκληρώθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με θέμα συζήτησης και λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, προκηρύχθηκε η νέα αύξηση που θα έχει τετράμηνη διάρκεια, ενώ παράλληλα ειπώθηκε ότι η προηγούμενη ΑΜΚ έκλεισε στο ποσό των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Βέβαια, το επίσημο νούμερο θα προκύψει από τη σχετική ανάρτηση που θα υπάρξει στο ΓΕΜΗ τις επόμενες ημέρες.