Ένα από τα σημαντικά έργα που πρόκειται να γίνουν και συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2020 είναι το Κέντρο Διημέρευσης Φροντίδας και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

Πρόκειται για μια δομή που δεν υπήρχε στην Πάτρα και γενικότερα στην περιοχή και που θα δώσει τη δυνατότητα σε δεκάδες άτομα που δεν μπορούν από μόνα τους να συντηρήσουν τον εαυτό τους να βοηθηθούν από ειδικευμένους υπαλλήλους.

Το κέντρο θα έχει να κάνει με αυτιστικά άτομα ή και άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες παρεκκλίσεις ως προς τη νοητική ή τη σωματική τους ανάπτυξη και χρειάζονται την καθοδήγηση για να μπορέσουν κάποια στιγμή να ζήσουν ως ένα βαθμό ανεξάρτητα και αυτόνομα. 

Το έργο αφορά την ανέγερση μιας διώροφης οικοδομής, στην περιοχή της Πατρών Κλάους, κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Το κέντρο αυτό δεν θα φιλοξενεί άτομα για μόνιμη στέγαση, ωστόσο, θα παρέχει όλες τις δυνατότητες στους ανθρώπους αυτούς για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Είναι μία δομή που αναμένεται να λύσει τα χέρια σε πολλές οικογένειες και γονείς. Ο προϋπολογισμός του σημαντικού έργου φτάνει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα χρειαστούν και επιπλέον 434.000 ευρώ για την προμήθεια του εξοπλισμού. Εννοείται ότι για την ομαλή λειτουργία του θα χρειαστεί το δημόσιο ή και ο δήμος να προχωρήσει σε προσλήψεις ειδικευμένων θέσεων εργασίας για την επάνδρωση του έμψυχου δυναμικού του. 

Το έργο βρίσκεται στα στάδιο της δημοπράτησης και η χρηματοδότησή του είναι εξασφαλισμένη και προέρχεται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, 2014 - 2020. "Είναι ένα έργο που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Το κέντρο αυτό θα αποτελέσει μία δομή που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην περιοχή μας και αναμένεται να βοηθήσει δεκάδες οικογένειες" τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων Χρήστος Κορδάς.