Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν στην Πάτρα τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας

Υλοποίηση: απογευματινές ώρες 17:00-21:00 – Έναρξη: τέλη Ιανουαρίου 2020 Το θεματικό αντικείμενο διερευνά τις συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξει κάποιος για να μπορεί να τις διαχειριστεί. Ερευνά την προσωπική στάση απέναντι στις συγκρούσεις και τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας και των αντιδράσεών μας. Παρά το ότι δίνετε έμφαση στις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, οι δεξιότητες που αναπτύσσονται σε αυτό είναι απαραίτητες σε κάθε ανθρώπινη σχέση.

2. Ενίσχυση δικτύωσης & κοινωνικής δράσης σε τοπικό επίπεδο

Υλοποίηση: απογευματινές ώρες 17:00-21:00 – Έναρξη: τέλη Ιανουαρίου 2020 

Το θεματικό αντικείμενο, απευθύνεται σε ανθρώπους που επιμένουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της συλλογικής δράσης στους χώρους δουλειάς και στα άλλα καθημερινά πεδία κοινωνικής συμμετοχής. Η οργάνωση των επιμέρους ενοτήτων στοχεύει τόσο στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων που οδηγούν στην κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στην προαγωγή του συλλογικού αναστοχασμού πάνω στην καθημερινή
βιωμένη κοινωνική εμπειρία. Ξεκινώντας από τον μίτο της Αριάδνης και πριν καταλήξουμε στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε βιωματικά και σε βάθος, τη σημασία της κοινωνικής δικτύωσης, ως προϋπόθεση της συλλογικής κοινωνικής δράσης.

3. Διαχείριση εργασιακού άγχους

Υλοποίηση: πρωινές ώρες 9:00 – 12:00 - Έναρξη: Φεβρουάριος 2020

Το θεματικό αντικείμενο απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το άγχος που νιώθουν στην εργασία τους, να διερευνήσουν τις αιτίες του, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματά του και να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείρισή του με την ενεργοποίηση ενός προσωπικού σχεδίου αποθεμάτων.

4. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)

Υλοποίηση: απογευματινές ώρες 17:00-21:00 – Έναρξη: Φεβρουάριος 2020

Ο σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι διπλός. Αρχικά, επιχειρεί να δώσει στον ενδιαφερόμενο μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά είναι τα social media, ποιες είναι οι δυνατότητές τους και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν, ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι χρήσης τους και ποιες είναι οι προοπτικές και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια. Εν συνεχεία, επιχειρεί να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντάς του παράλληλα χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για την αξιοποίησή τους στα πλαίσια του εργασιακού βίου, καθώς και για την οργάνωση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων, παρεμβάσεων και δικτυώσεων.

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 50 ωρών, 30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θεματικά αντικείμενα και να κάνετε την αίτησή ως εξής: 

➡ Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi
➡ Επικοινωνία με τα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα 2610624755 &
2610226347, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
➡ Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα http://bit.ly/2o3xoZW