Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

1) Νομική στήριξη αιρετού (Χ. Κορδάς) και δημοτικού υπαλλήλου (Α. Δαλαγιώργος) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

2) Νομική στήριξη αιρετού (Χ. Κορδάς) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

3) Έγκριση της από 24-06-2019 υπ. αρ. εκθ. καταθ. 1917/25-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο, για ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «Μπεγουλάκι-Μακρυγιάννη» Πατρών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

4) Έγκριση της από 24-06-2019 υπ’ αρ. εκθ. καταθ. 1920/25-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο, για γεωτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Περιβόλα» Πατρών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

5) Έγκριση της από 21-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1921/25-6-2019 ασκηθείσα αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους λοιπούς συγκυρίους του ακινήτου σύμφωνα με τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, για ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή «Μπεγουλάκι» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

6) Έγκριση της από 19-06-2019 υπ’ αρ. εκθ. καταθ. 2558/29-8-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο, για δύο γεωτεμάχια που βρίσκονται στην περιοχή «Εγλυκάδα» Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

7) Έγκριση μη άσκησης έφεσης κατά της υπ.αρ.1/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών επί της από 19-3-2018 αγωγής του Παναγιώτη Λαμπρόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

8) α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Eνοικίαση και τοποθέτηση Ικριωμάτων για την επισκευή όψεων Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινός ανάδοχος) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

9) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» και ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινός ανάδοχος) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

11) Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής της Κοινότητας Παραλίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

12) Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΙΟΥ Ο.Ε.» σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

13) Διαγραφή οφειλής (Χ. Κοροβέσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

14) Διαγραφή οφειλής (Γ. Παπαγιαννόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

15) Διαγραφή οφειλής (Ουρ. Ρεκατσίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

16) Διαγραφή οφειλής (Σ. Ταχριτζίδης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

17) Διαγραφή οφειλής (Ισιδώρα Ρούπα & ΣΙΑ ΟΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

18) Διαγραφή οφειλής (Δ. Γαλιατσάτος) και επαναβεβαίωση (Ι. Γιαννόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)