Την Παρασκεύη 24 Ιανουαρίου 2020, στις 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, το ευρωπαϊκό έργο Share3D παρουσιάζει την πλατφόρμα Share3D StoryMaker, ένα εργαλείο ψηφιακής εξιστόρησης με χρήση πόρων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από το Share3D StoryMaker μπορείτε να ανακαλύψετε ανοικτά αδειοδοτημένα τρισδιάστατα μοντέλα από την πανευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana και το αποθετήριο τρισδιάστατων πόρων Sketchfab και να δημιουργήσετε τις δικές σας ιστορίες για σκοπούς διδασκαλίας και δημιουργικότητας. Με βάση αυτά τα μοντέλα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο (template) για να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ενός hotspot, ενός slideshow ή μιας χρονοσειράς (timeline).