Μιχάλης Μανιατάκος, Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, New York University (NYU) Abu Dhabi Τίτλος: Hardware-based solutions for critical infrastructure security