Λόγω τεχνικού προβλήματος τα τηλέφωνα της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας (στα Γραφεία στην Οβρυά) είναι εκτός λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία, στο τηλέφωνο 2610 525675.