Η εθελοντική δράση αποτελεί έναν από του πιο ισχυρούς πυλώνες του αθλητισμού.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Διοίκηση του ΠΕΑΚ Πάτρας δρομολογεί ήδη διαδικασίες για τη στελέχωση τμημάτων εθελοντών που θα προσφέρουν υπηρεσίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί σε υψηλό βαθμό η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών του.

Πιο συγκεκριμένα η Διοικούσα Επιτροπή έχει ήδη αποταθεί σε γονείς, τα παιδιά των οποίων αθλούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ, έτσι ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν συντονισμένες δράσεις στο σύνολο των αθλητικών δομών από όπου  εξυπηρετούνται.

Σε αυτή την πρώτη φάση της προσπάθειας, η ανταπόκριση είναι σημαντική. Παράλληλα δε, δρομολογείται η ενεργοποίηση προς την ίδια κατεύθυνση και των ομάδων εθελοντών των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων που συνέβαλαν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα από τα πιο σημαντικά εθελοντικά κινήματα, με σημαντική προσφορά για την Πάτρα και τον αθλητισμό.

Να σημειωθεί τέλος πως η Διοικούσα Επιτροπή θέλοντας να κινητροδοτήσει τους πολίτες που θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια, έχει ήδη αποφασίσει να προσφέρει παροχές που θα συνδυάζονται με τη χρήση του συνόλου των εγκαταστάσεων .