Ο Δήμος Πατρέων το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης ,2ος όροφος Πλ. Γεωργίου Α΄αρ. 17, από: 08 Ιανουαρίου 2020 έως 14 Φεβρουαρίου 2020 και πρωινές ώρες από.09:00 π.μ. έως. 12:00 μ.μ.

Η έναρξη των ανωτέρω τμημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα Φεβρουάριο του 2020, αφού εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων με σειρά προτεραιότητας. Με επόμενο Δελτίο Τύπου θα ανακοινωθούν και νέα Προγράμματα.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων δημιουργούνται τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».