Ανεκοίνωσεν ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης ότι το 2019 η Πολεμική μας Αεροπορία ανεχαίτισε 4.500 χιλιάδες παραβιάσεις που έκαναν οι τούρκοι αεροπόροι στο Αιγαίον Πέλαγος!!! Και αυτό το εξέλαβε ως επιτυχίαν. Η επιτυχία είναι για τους ηρωικούς πιλότους μας, που προβαίνουν σε άκρως επικίνδυνες πράξεις. Ο Ελληνικός Λαός και ο γράφων δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από αυτήν την πολλάκις της ημέρας παραβίαση του Ελληνικού Εναερίου Χώρου. Δεν έπρεπε να υπάρχουν οι αναχαιτισμοί εν καιρώ ειρήνης.

Υπερήφανος θα ήτο ο Υπουργός, ο παρών ή οι προγενέστεροι αν η Κυβέρνησή τους είχε απαγορεύσει την παραβίαση του Ελληνικού Εναερίου Χώρου. Αλλά καμμία Κυβέρνηση δεν τόλμησε να διαμηνύσει ότι τυχόν παραβίαση θα θεωρηθεί εχθρική πράξη, όπως έπραξε η τουρκία με αμερικανικά πολεμικά όταν πέρασαν από το έδαφός της χωρίς την έγκρισή της κατευθυνόμενα στο Ιράκ. «Αν ξαναπεράσετε θα τα καταρρίψαμεν» τους είπαν. Και δεν ξαναπέρασαν.

Μίαν φοράν έγινε. Σε εμάς έχει γίνει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες φορές και αντίδραση καμμία! Ατολμία και αφωνία πλήρης. Μόνον ενημερώσεις κάνομεν στην Ανένωτην Ευρώπην και το αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ! Έχομεν δε και ανθρώπινα θύματα εν ώρα καθήκοντος και μεγίστην φθοράν των αεροπλάνων μας. Αντιθέτως οι τούρκοι έχουν πολλά οφέλη. Εποφθαλμιούν το Αιγαίον, κινούνται σ’ αυτόν ως να είναι δικόν τους αφού επί τριάντα χρόνια δεν έχουν δεχθεί ρητήν αγορευτικήν προειδοποίηση και επιπροσθέτως με το εναέριον κυνηγητόν εκγυμνάζουν τους πιλότους τους! Όταν επρόκειτο να ασκήσομεν το νόμιμον δικαίωμά μας, της επεκτάσεως των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12ν.μ. μας προειδοποίησεν η τουρκία χωρίς ίχνος δικαιολογητικής βάσεως, ότι αν το πράξετε αυτό θα είναι «αιτία πολέμου»!! Και μέχρι τώρα η απειλή αυτή μας τρομάζει!!!

και δεν προβαίνομεν σε υποστήριξη των δικαίων μας!! Επίσης έχομεν και τρισάθλιες παραβιάσεις και στην θάλασσαν, περίπου 2.500 το ίδιον διάστημα και οι τούρκοι εκδιώχνουν τους αλιείς μας από τα ΔΙΚΑ μας χωρικά ύδατα! Γίνονται διαμαρτυρίες και τι αποτέλεσμα έχουν;

Όταν οι θεοί ορμούσαν κάθε βράδυ με ερωτικές διαθέσεις προς τις θνητές τις οποίες και εβίαζαν, οι κάτοικοι των Πλαταιών διεμαρτυρήθηκαν εντόνως προς τον Δίαν, όστις διέταξε τον Ήφαιστον να προβεί στα δέοντα και εκείνος όπως μας πληροφορεί ο Αριστοφάνης στους ορμούντας εφήρμοσε το «επιβάλλειν

σφραγίδ’ αυτοίς επί την ψωλήν ίνα μη βινώσι επ’ εκείναις». Οι τολμηροί θνητοί ενίκησαν τους θεούς. Εμείς δεν δυνάμεθα να επιβληθώμεν δια λόγου στους θνητούς, αλλά τους αφήνομεν και αλωνίζουν;; Προβλέπουν επί του ασφαλούς «άλωσιν» του Αρχιπελάγους!! Πως θα αντιδράσομεν;;