Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό, ότι το ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του παραρτήματος της οδού Φωκαίας, από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως και 7 Ιανουαρίου 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή από  7:00π.μ έως 3:00μμ.