Τρεις νέες εταιρίες, σε έναν εναλλακτικό χώρο επενδύσεων όπως αυτός της βιομηχανοποιημένης φαρμακευτικής κάνναβης που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει μία δική του αγορά, με δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη, πήραν τη σχετική αδειοδότηση και πρόκειται να λειτουργήσουν στη Δυτική Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, η Α.Ε. «NINETY NINE PER CENT DEVELOPMENT» έλαβε έγκριση για την υλοποίηση επένδυσης, σε ενιαία περίκλειστη έκταση 39 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη ΝΕΟ Πατρών - Πύργου, στη θέση Γομοστό Καραιϊκων, του δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η επένδυση είναι ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ και αφορά στην καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Η καλλιέργεια θα γίνεται σε θερμοκήπια έκτασης 10 στρεμμάτων και η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυνατότητας παραγωγής.

Άδεια για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης φαρμακευτικής κάνναβης πήρε η Pharma Essenza Cannabis. Η επένδυση αφορά σε ενιαία έκταση 85,3 στρεμμάτων στη θέση Δροσελή του δήμου Αδραβίδας - Κυλλήνης, με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης 8 εκατ. ευρώ και τον αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 60.

Στο Δήμο Μεσολογγίου και στη θέση «Κούνδουρος» Αιτωλικού, έλαβε έγκριση με υπουργική απόφαση και η επένδυση της εταιρείας «K.B. ENERGY Ε.Π.Ε.» για την ανάπτυξη μονάδας καλλιέργειας, επεξεργασίας, μεταποίησης και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, σε αγροτεμάχιο έκτασης 16 στρεμμάτων.

Η επένδυση ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ και η παραγωγή θα γίνεται σε θερμοκήπια έκτασης 10 στρεμμάτων. Η επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, θα γίνεται σε κλειστό χώρο, όπου θα υπάρχει μονάδα ξήρανσης και παραγωγής.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νοέμβριο του 2018, όταν χορηγήθηκαν οι πρώτες άδειες έγκρισης εγκατάστασης για την καλλιέργεια και την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ο αριθμός των εγκρίσεων έχει φτάσει τις 33.

Η συνολική έκταση των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί είναι 1.466,81 στρέμματα, ενώ η καλλιεργούμενη έκταση που προβλέπεται σε αυτές (όλες σε κλειστές εκτάσεις, που είναι κατά βάση θερμοκήπια) φτάνει τα 609,2 στρέμματα. Την πρωτοκαθεδρία έχει ο Νομός Κιλκίς, όπου έχουν χορηγηθεί 8 από τις 33 άδειες έγκρισης εγκατάστασης. 

Πηγή: Πελοπόννησος.