Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

στην Πάτρα (13-15 Μαρτίου 2020)

Το 8ο  Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα έχει θέμα:

 «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». 

Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης  παγκόσμιας ανησυχίας καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη  καθώς όλο και πιο συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακραίες καιρικές συνθήκες και σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία μπορεί να διαδραματίσει ενεργό και σημαίνοντα ρόλο στην ανάδειξη του πλανητικού προβλήματος και να προτείνει λύσεις για την αναστροφή της κατάστασης σε συνέργεια και αλληλεπίδραση με την κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, την τεχνολογία και τους θεσμούς, μέσα από ένα γόνιμο διάλογο όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Σχολών Θετικών και Ανθρωπιστικών - Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ αναμένεται να τεθεί και υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Οι θεματικές ενότητές του είναι οι εξής: 

Θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

Εκπαιδευτική έρευνα 

Σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων

Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού

Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή 

Νέες τεχνολογίες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα

Ειδικές θεματικές ενότητες στο πλαίσιο του συνεδρίου, αποτελούν:

 

Οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των 17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Η αποτίμηση των 30 χρόνων λειτουργίας του Θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προτάσεις για τη συνέχιση.

Η ανάδειξη της συμβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στη διαμόρφωση του νέου σχολείου του 21ου αιώνα.

 

Σε αυτό καλούνται να συμμετέχουν με εργασίες, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, forum συζήτησης και εκθέσεις, εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών προς αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή, ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ανακοινώσεις για το 8ο Συνέδριο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe