Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε το προσχέδιο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) για τη Δυτική Ελλάδα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το ΠεΣΠΚΑ έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ (www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/diabouleuseis/item/12520.html) από 29 Οκτωβρίου 2019.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης διαβούλευσης και ενημέρωσης των φορέων και του ευρύτερου κοινού για την ορθότερη κατάρτιση  του  ΠεΣΠΚΑ  θα πραγματοποιηθεί ημερίδα την Πέμπτη 19/12/2019, και ώρα 18:00, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40, στην Πάτρα, όπου θα παρουσιαστεί από την ανάδοχο εταιρεία το ΠεΣΠΚΑ ΠΔΕ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος  Δημητρογιάννης αναφέρει ότι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ) στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου το ΠεΣΠΚΑ να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με πληρότητα, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων για την προσαρμογή της περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή.

Πρόγραμμα Ημερίδας

17:45 - 18:00  Προσέλευση – εγγραφές

18:00 - 18:15  Χαιρετισμοί

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης

18:15 – 19:40  Παρουσίαση του ΠΕΣΠΚΑ (Ανάδοχος: ENVIROPLAN A.E.)

18:15 - 18:25  Εισαγωγικά στοιχεία

18:25 - 18:35  Εξεταζόμενοι τομείς φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ΠΔΕ

18:35 – 18:50  Κλιματικές μεταβολές στην ΠΔΕ

18:50 – 19:05  Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανά τομέα

19:05–19:20 Τρωτότητα τομέων και γεωγραφικών περιοχών ΠΔΕ στην κλιματική   αλλαγή

19:20–19:40 Δράσεις και μέτρα για την προσαρμογή της ΠΔΕ στην κλιματική αλλαγή

19:40 – 20:30 Παρεμβάσεις – Ερωτήσεις - Συζήτηση