Την ευκαιρία να συμμετέχουν στην δράση «Ενίσχυση των Πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στην Δυτική Ελλάδα», έχουν υφιστάμενοι και υποψήφιοι επιχειρηματίες, μετά από την παράταση που δόθηκε για την υποβολή των χρηματοδοτικών προτάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 13η Ιανουαρίου 2020.

Στο πλαίσιο σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης δράσεων επιχειρηματικότητας του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Σ.Ε.Β. Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και το Σύνδεσμο Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στη ΒΙ.Π.Ε. Πατρών

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (κατά βάση μεταποιητικές μονάδες) , με ποσοστό χρηματοδότησης από έως 65 %, ενώ παράλληλα έχει προσανατολισμό στην ανάπτυξη και στήριξη επιχειρήσεων στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Στη δράση έχουν δικαίωμα υποβολής: 

  • Υφιστάμενες μεταποιητικές και όχι μόνο επιχειρήσεις, προκειμένου να προβούν σε ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας ή/και σε ενέργειες εκσυγχρονισμού τους αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος.
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανακύκλωσης προκειμένου να εκσυγχρονιστούν.
  • Η Δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Η δράση που αφορά Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, έχει ήδη παρουσιαστεί από στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και στους τρείς νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις επιχειρήσεις να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή.