Έντεχνη λαϊκή βραδιά στο ΡΑΕΤΙ με τους:
Δήμητρα Πατσιώτη στο τραγούδι
Θανάση Μελά στο μπουζούκι
Νίκο Μίχα στα κρουστά και το τραγούδι
Νίκο Οικονόμου στην κιθάρα και το τραγούδι