Χιλιάδες προϋποθέσεις- εμπόδια έψαχναν να βρούνε οι συντάκτες των όρων παραχωρήσεως του Κοινωνικού Μερίσματος και καθημερινώς επί πολλές ημέρες έθεταν κάποιες προϋποθέσεις και σε ολίγον τις άλλαζαν. Τελικώς έφτασαν στην «αρίστην» προϋπόθεση. Όρισαν με εμφανή ικανοποιήση.

Κοινωνικόν Μέρισμα δικαιούνται οικογένειες με άτομον ΑμεΑ του οποίου η ηλικία  να μη είναι μεγαλυτέρα των 24 ετών!!!!!

Ποίος ήταν ο πάνσοφος και άκρως ευαίσθητος στις ευπαθείς ομάδες που εισηγήθη αυτό το θαύμα;;  Πράγματι πρόκειται για θαύμα γιατί μετά το 24ον έτος της ηλικίας πάντες οι ΑμεΑ θεραπεύονται και δεν έχουν ανάγκην βοηθήματος!!

Την περίπτωση αυτήν άκουσα  την 5ην Δεκεμβρίου στις βραδινές ειδήσεις. Την επομένην έγραψα πλήρης αγανακτήσεως σχετικόν σχόλιον με τον τίτλον «ΑμεΑ: Μετά το 24ον έτος είναι όλοι υγιείς» και το έστειλα στους παραλήπτες μου με Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις.  Μερικές ιστοσελίδες και έντυπες εφημερίδες το κατεχώρισαν και είναι  άξιες γι΄αυτό  γιατί διέβλεψαν το αίσχος και την μεγάλην αδικίαν σε βάρος των ΑμεΑ!! Τηλεοράσεις  και Αθηναϊκές εφημερίδες, που το έλαβαν  καθώς και ένιοι Βουλευτές δεν του έδωσαν προσοχήν! Στις 11 Δεκεμβρίου σε πολιτικήν εφημερίδα  εγένετο επίκριση σε ευρωβουλευτήν για την αδιαφορίαν του ως προς την παραχώρηση του Κοινωνικού Μερίσματος σ’ όλους τους ΑμεΑ.

Στις 13 Δεκεμβρίου ανεκοινώθη ότι «οικογένειες με ΑμεΑ άνευ ορίου ηλικίας» δικαιούνται το μέρισμα!!!!

Οφείλομεν να ευχαριστήσομεν αλλά και να συγχαρούμεν εκθύμως τις εφημερίδες ηλεκτρονικές και μη που κατεχώρισαν  εγκαίρως το άρθρον μας, όπερ σημαίνει ότι γνωρίζουν το καθήκον τους, συγκριτικώς με τους σοφούς oι οποίοι αντελήφθησαν, το λάθος τους και το εφήρμοσαν μετά επταήμερον, μάλλον κατόπιν υποδείξεως!!