Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 θα γίνει η 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα: 

  1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Α. Ταραβήρας) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής). 
  1. Αποξήλωση των στεγάστρων – στάσεων του αστικού λεωφορείου επί της οδού Πατρών Κλάους και προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την αντικατάστασή τους με άλλες μικρότερων διαστάσεων (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής). 
  1. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 800/12-10-2018 απόφασης Δ.Σ. Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σ.Π.Π.», ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, Παρασκευής Αποστολοπούλου, Αδαμαντίας – Ηρούς Αποστολοπούλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής). 
  1. Κατασκευή σταθμών ρύθμισης πίεσης- μέτρησης παροχής (ΤΣΕΡΟ) στη Δ.Ε. Ρίου, στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκησης Α΄ και Γ΄ Τομέων (Α Φάση) (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).