Η εθνική ερευνητική υποδομή «PlantUP: Αναβάθμιση Φυτικού Πλούτου» θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην Πάτρα στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου, σε εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το PlantUP αποτελεί μια υποδομή αριστείας εθνικής εμβέλειας που βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής και επικεντρώνεται στη συστηματική καταγραφή, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του πλούτου της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας.

Στο έργο συμπράττουν διεθνώς αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες-ερευνητές από οκτώ ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στους τομείς της γεωπονίας, της φαρμακευτικής, της χημείας, και της βιολογίας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί έναν από τους κόμβους του Plant UP με εξειδίκευση στη Βοτανική, τη Γεωπονία - Γενετική και τη Φαρμακευτική.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η χωρική και ερευνητική διάρθρωση της υποδομής PlantUP, οι στόχοι και οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει από τον Καθηγητή Εμμανουήλ Μικρό, μέλος της ομάδας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συντονιστής Φορέας). Ο ομότιμος Καθηγητής Γρηγόριος Ιατρού θα παρουσιάσει τις ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται και τις νέες δυνατότητες έρευνας στα Τμήματα Βιολογίας και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος τις δυνατότητες καταγραφής της γενετικής ποικιλότητας και μοριακής ταυτοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραδοσιακών ποικιλιών στο Τμήμα Γεωπονίας. Τέλος, συγκεκριμένη αναφορά στην έρευνα και αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα κάνει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Φωτεινή Λάμαρη. Ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλιφέρης και ο κ. Ιωάννης Καλαμπόκης θα παρουσιάσουν τον ρόλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην υποδομή PlantUP, ενώ ο Δρ. Νίκων Βασιλάκος θα παρουσιάσει τους κόμβους Φυτοϋγείας και Αξιοποίησης-Ασφάλειας Φυσικών Προϊόντων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου και της ερευνητικής υποδομής με την ευρύτερη κοινωνία και η ενημέρωση πολιτών και επιχειρηματιών για τις νέες δυνατότητες έρευνας και αξιοποίησης της φυτικής ποικιλότητας.

Η εθνική ερευνητική υποδομή «Αναβάθμιση Φυτικού Πλούτου-PlantUP» εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.