Ποια είναι η σημασία των ερωτηματολογίων εσωτερικής αξιολόγησης;
Υπάρχει περιθώριο βελτίωσής τους;
 Θα βοηθούσε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων;

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και η εθελοντική ομάδα Cheer UP σας προσκαλούν σε ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων της σχολής μέσω των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πάνελ συζήτησης με τους καθηγητές του τμήματος Σ. Πανδή, Λ. Αμανατίδη και Δ. Βαγενά.