Κοντά στο χωριό Ρωμανός και στους πρόποδες του Παναχαϊκού όρους δεσπόζει ένα ιδιαίτερο κτίσμα, ο Πύργος του Ρούφου. 

Είναι άγνωστο πότε ακριβώς ξεκίνησε η κατασκευή του και γιατί παρέμεινε ημιτελές ενώ κατά καιρούς του έχουν δώσει διάφορες ονομασίες. 

Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι για πολύ καιρό, μέχρι το 1960, ανήκε στην οικογένεια των Ρούφων που ήταν από τις επιφανείς οικογένειες της Πάτρας.

Το κτίσμα έχει καλή κατασκευή και επιμελημένη τοιχοποιία από μεσαίου μεγέθους λίθους, πλίνθους και λαξευμένους γωνιόλιθους, με εμφανείς οπές ικριωμάτων. Μεγάλα παράθυρα με πεπλατυσμένο τοξωτό ανώφλι από οπτοπλίνθους ανοίγονται σε όλες τις πλευρές του ορόφου. Στο ισόγειο διακρίνονται ανοίγματα σε μορφή πολεμίστρας.


Βίντεο: Κώστας Γκέρτζος