Η εκπαίδευση στην «Πρώτη Βαθμίδα κατάβασης φαραγγιών» πραγματοποιήθηκε σε δέκα (10) πυροσβεστικούς υπαλλήλους της 6ης ΕΜΑΚ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν εναρμονισμένο σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε) αλλά και της γαλλικής Ομοσπονδίας FFS.

Σκοπός της εκπαίδευσης, που παρείχαν οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Πυρονόμος Δημητρόπουλος Ελευθέριος και Πυρονόμος Γώγος Στέφανος, ήταν η παροχή όλων των γνώσεων που απαιτεί η ασφαλής ενασχόληση με την κατάβαση φαραγγιών σε επίπεδο Πρώτης βαθμίδας.

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΑΚ, ενώ η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιήθηκε σε άρτιο οργανωμένο εκπαιδευτικό πεδίο, αλλά και σε φαράγγια περιορισμένης δυσκολίας, κατάλληλα οργανωμένα και εξοπλισμένα για εκπαίδευση.


Οι εκπαιδευόμενοι διδάχθηκαν, τους τρόπους χρήσης του ατομικού εξοπλισμού, την αυτονομία στην ατομική κίνηση σε συνθήκες μέτριας δυσκολίας (φυσικά εμπόδια και/ή ασφαλισμένο πεδίο) και τους κινδύνους που οφείλονται στο νερό [δυνατό ρεύμα, σιφώνι, drossage, stopper (rappel d' eau)].

Διδάχθηκαν επίσης διάφορους τρόπους κατάβασης σε κάθετο πεδίο, να κολυμπούν με ευκολία σε ήρεμο νερό με τα υλικά τους, να εκτελούν με επιδεξιότητα τις τεχνικές άλματος και τσουλήθρας ως μέσο διέλευσης των κεκλιμένων επιπέδων και να διασχίζουν τα διάφορα είδη ασφαλισμένης τραβέρσας, διευκολύνοντας έτσι την κίνησή τους σε φαράγγια (Mains-courantes).

Τέλος, διδάχθηκαν τους τρόπους επικοινωνίας και τα πλεονεκτήματα της Ομαδικής εργασίας ως βασικό παράγοντα ασφαλείας σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον όπως αυτό των φαραγγιών.