Μπορεί η κυβέρνηση να έχει εξαγγείλει τις προθέσεις της για να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και μεταξύ αυτών και της Πάτρας, όμως από την άλλη, είναι αμφίβολο αν κατορθώσει και προσελκύσει επενδυτές, με βάση τους αριθμούς και τα αποτελέσματα που έχει μέσα από την εμπορική και επιβατική δραστηριότητά του. 

Η πορεία του λιμανιού της Πάτρας έχει κρατήσει μία σταθερή πορεία τα χρόνια της κρίσης, χωρίς όμως να δείχνει ότι στον ορίζοντα υπάρχουν σημάδια για την ανάκαμψή του. Με βάση άλλωστε τα στοιχεία που υπάρχουν η πτωτική του πορεία ξεκίνησε πριν από την εμφάνιση της κρίσης από το 2006 και μετά για να κορυφωθεί τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Μέχρι ώρας οι αριθμοί που υπάρχουν για την δράση του λιμανιού της Πάτρας είναι αρκετά πιο κάτω από το 2005 και πριν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ως προς την κίνηση του εξωτερικού (Ιταλία) οι επιβάτες που διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού της Πάτρας το 2003 ήταν 1.262.072 και με τις ενδιάμεσες διακυμάνσεις κατέληξαν το 2018 να είναι μόλις 486.163.

Τα δε φορτηγά το 2003 ήραν 223.360 και πέρυσι έφθασαν στις 116.902. Για την κίνηση εσωτερικού (Κεφαλονιά, Ιθάκη) το 2003 είχαν μετακινηθεί μέσω τις Πάτρας 586.505 επιβάτες και το 2018 μόλις 156.868, τα δε φορτηγά από 20.318 έπεσαν στα 2.615.

Πάντως, με βάση τα στοιχεία του ίδιου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, η συνεισφορά του λιμανιού στην τοπική οικονομία παραμένει σημαντική, δημιουργώντας με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις 2.504 θέσεις εργασίας, 1.013 άμεσες θέσεις εργασίας με εισόδημα 12,2 εκατ. ευρώ και 1.491 έμμεσες, με εισόδημα περίπου 9,2 εκατ. ευρώ.

Με βάση την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, το λιμάνι και οι συνδυασμένες με αυτό επιχειρήσεις συνεισφέρουν σε ποσοστό 3,74% της συνολικής τοπικής απασχόλησης και ποσοστό 1,48% του συνολικά παραγόμενου εισοδήματος, ενώ μαζί με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις, δημιουργεί κύκλο εργασιών 64,3 εκατ. ευρώ.


Το μέλλον και οι προθέσεις

Όσον αφορά το μέλλον, στόχος είναι η ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού, μέσα από τη δημιουργία του εμπορικού λιμανιού κοντά στο νότιο λιμένα, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων μέσα από το θαλάσσιο τουρισμό και τα σκάφη αναψυχής.

Η κυβέρνηση δείχνει να έχει την πρόθεση και να εξετάζει να παραχωρήσει το χώρο από το ύψος της Αγίου Νικολάου έως την Πύλη 7 σε ιδιώτες για την δημιουργία μιας Μαρίνας για μεγάλα σκάφη. 

Πρόκειται για ένα χώρο που λόγω της εμπορικής χρήσης του ΟΛΠΑ έχει εξαιρεθεί από τη οριστική παραχώρηση της παραλιακής ζώνης στον δήμο της Πάτρας.