Την  αναφοράν ότι η τουρκία γνωρίζει από ναυτικόν δίκαιον κάτι το οποίον είναι κατάλοιπον από τις μεγάλες γνώσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, επεσήμανε ο τούρκος πρόεδρος, ολίγες ώρες μετά την συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργόν. Εμείς και οι διάφοροι που παρουσιάζονται στις Τηλεοράσεις αναφέρομεν ότι η σύμβαση με την Λιβύην είναι νομικώς άκυρος, αλλά ο τούρκος επιμένει ότι  ξέρει από ναυτικόν δίκαιον και η συνθήκη με την  Λιβύην είναι νόμιμη! Ποιός έχει δίκαιον; Φυσικά εκείνος που θα την εφαρμόσει! Ξέρει από τέτοια. Έχει αρπάξει την μισήν Κύπρον και παρ’ όλον κατακτητής όλοι τον εναγκαλίζονται ως «ισότιμον μέλος»! Το μισόν Αιγαίον κινδυνεύει! Τα πετρέλαια Ελλάδος και Κύπρου θα τα εκμεταλλεύεται σε ολίγον όπως δείχνουν τα γεγονότα!!

Αυτά και άλλα Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος τα αναφέρατε απαγορευτικώς στην συνάντηση με τον τούρκον πρόεδρον;; Ήταν μεταξύ των όσων ακούσαμεν ότι καταγράψατε άμφω; Και πως είναι δυνατόν αφού τα καταγράψατε πριν περάσουν 20 ώρες να τα ανατρέπει; Δεν έπρεπε να τα συζητήσει με τους επιτελείς του; Δεν το έπραξε. Άρα στην συνάντηση πήγε για εντυπωσιασμόν και για επίδειξη υπεροψίας, Τα οιονεί συμφωνηθέντα τα πέταξε στην θάλασσαν της Λιβύης!

Σε σχετικόν άρθρον μας στις 3 Δεκεμβρίου τ.έ.  είχαμεν τον  τίτλον «Συνάντηση μάλλον χωρίς αποτέλεσμα». Ερωτούμεν νυν αν είχε αποτέλεσμα και ποίον είναι αυτό. Τι έκταση και  τι οφέλη θα έχει για την Ελλάδα.

Η εμμονή του τούρκου στην καταπάτηση θαλασσίας ζώνης την οποίαν ούτε φανταστικώς δεν δικαιούται, είναι δείγμα θράσους και απολύτου περιφρονήσεως των διεθνώς ισχυόντων. Το εντελώς όμως δυσερμήνευτον είναι ότι ενώ εκείνος προχωρεί σε πράξεις καταπατήσεως ξένων εδαφών, εμείς καταφεύγομεν στους Διεθνείς Οργανισμούς για να τους ενημερώσομεν ότι η τουρκία παρανομεί! Η Ελλάδα δηλαδή ζητά βοήθειαν από μάλλον αδιάφορους και η τουρκία εξαπλώνεται, καταπατώντας κάθε έννοιαν δικαίου! Και εφ’ όσον δεν τιμωρείται είναι και η κερδισμένη! Μας ειρωνεύτηκε μάλιστα επ’ αυτού λέγουσα ότι «σε κάθε θέμα τρέχει στην Ευρωπαϊκήν Ένωση»!! Δεν έχει και άδικον. Δεν τολμήσαμεν κάτι το σημαντικόν. Δεν της είπαμεν «μη απαραβιάζεις τον εναέριον χώρον γιατί θα καταρρίψομεν τα αεροπλάνα σου». Όταν επρόκειτο, να επεκτείνομεν τα χωρικά ύδατα η τουρκία μας είπε, «Αυτό θα είναι αιτία πολέμου»!! Και φοβηθήκαμεν χωρίς να προχωρήσομεν σε ένα δικαίωμά μας με διεθνή συμπαράσταση.

Αφήσαμεν ή όχι την τουρκίαν να κινείται επί των θαλασσών μας ανεμπόδιστη ή όχι; Μάλλον ναι. Τι θα γίνει τώρα; Η περίπτωση ήταν σ’ αυτές που κατεγράφησαν  άμφω;;;