Τη ∆ευτέρα 16.12.2019, ώρα 19:00-21:00, οι διεθνείς φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πατρών θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην εορταστική εκδήλωση που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Γλώσσας και Πολιτισµού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει προβολή ψηφιακού υλικού, παρουσίαση ελληνικών χορών που διδάσκονται στο πλαίσιο του µαθήµατος Ελληνικού Πολιτισµού και χριστουγεννιάτικες παρασκευές από τις χώρες προέλευσης των φοιτητών.