Την Κυριακή  8  Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 6.00μ.μ.  στη  Χριστιανική Εστία (Μιαούλη  57)  
θα ομιλήσει  ο  π. Σωτήριος Τσάφος Αρχιμανδρίτης- Ιεροκήρυκας, 
με το ενδιαφέρον θέμα: « Απαρνησάσθω εαυτόν»!