Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει τα εξής:

"Στη χθεσινή συνεδρίαση του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πάτρας (ΚΟΔΗΠ), ψηφίστηκε για πρώτη φορά Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας της δομής-υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι. 

Η δομή Βοήθεια στο σπίτι (ΒσΣ) είναι ενταγμένη στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πάτρας, που είναι ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας και χρηματοδοτείται γι’αυτό από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με τον Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας κατοχυρώνονται η ισότιμη πρόσβαση όλων των δημοτών, που έχουν ανάγκη, στις υπηρεσίες που παρέχει η υπηρεσία, ασχέτως περιοχής κατοικίας, από την μία άκρη μέχρι την άλλη, του σημερινού Δήμου Πατρέων. 

Θεσπίζονται ενιαία κριτήρια, ίδια για όλους τους ωφελούμενους, χωρίς διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Αποτυπώνονται ίσα δικαιώματα στην υπηρεσία όλων των δικαιούχων, ασχέτως περιοχής διαμονής τους. 

Καταγράφονται οι υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΚΟΔΗΠ, απέναντι στους συμπολίτες, που είναι ενταγμένοι στην δομη ΒσΣ, αλλά και απέναντι στους εργαζόμενους της υπηρεσίας. 

Εξασφαλίζεται η ύπαρξη και λειτουργία τόσο των κεντρικών, όσο και των περιφερικών δομών, γραφείων του ΒσΣ, άρθρο 2.

Επιδιώκονται να αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως, η απώλεια επισκέψεων στο σπίτι και η αδυναμία κάλυψης περιστατικών, σε περιόδους απουσιών ή αδειών των εργαζομένων. Επιπλέον το πρόβλημα των μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των περιοχών του Δήμου, όσον αφορά στα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Έτσι μπορεί σε κάποια  περιοχή να εξυπηρετείται άτομο με υψηλό ετήσιο εισόδημα, μεγαλύτερο από 23000 και με υπάρχον υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ να μένει εκτός προγράμματος σε άλλη περιοχή, άτομο με πολύ χαμηλό εισόδημα, μικρότερο από 6000 ευρώ ετησίως και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον!

Στόχοι, σύμφωνα με το αρθρο 1 του κανονισμού, είναι η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών σε όλους τους συνδημότες του «Καλλικρατικού» Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

 •  Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση των εξυπηρετούμενων περιστατικών κατόπιν οργανωμένου συντονισμού του υπάρχοντος  προσωπικού ή και με αύξηση αυτού. 
 • Συχνότερη παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και  βάσει κριτηρίων μοριοδότησης (π.χ. οικογενειακού-υποστηρικτικού περιβάλλοντος, βαθμός αυτοεξυπηρέτησης, οικονομικό εισόδημα,  προβλήματα υγείας κλπ ).
 • Τα μέχρι τώρα ενταγμένα περιστατικά να μην στερηθούν  των υπηρεσιών του ΒσΣ, αλλά να πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση των αναγκών αυτών.
 • Αλληλοκάλυψη  του προσωπικού  και των ειδικοτήτων όλων των Δομών, ακόμα κι εκεί που υπάρχουν κενά, είτε μόνιμα (π.χ. έλλειψη βασικής  ειδικότητας) είτε τακτικά (π.χ. κανονικές άδειες ) ή έκτακτα ( π.χ. πολύμηνες αναρρωτικές ), ώστε : α) να καλύπτονται άμεσες και επείγουσες ανάγκες (ενεσοθεραπείες, περιποιήσεις κατακλίσεων,  συνταγογραφήσεις, εβδομαδιαίος προγραμματισμός φαρμακευτικής αγωγής, ατομική υγιεινή σε κλινήρη μοναχικά άτομα) β) να μην χάνονται προγραμματισμένες επισκέψεις κατ οίκον.
 • Ομαδικό συντονισμό παρεχόμενων υπηρεσιών και προσωπικού από ένα κεντρικό γραφείο ΒΣΣ.  
 • Διατήρηση των Γραφείων στις Δ.Ε Ρίου, Βραχναίϊκων, Παραλίας  και Μεσσάτιδας σε συγκεκριμένες ημέρες, για δικτύωση  με την τοπική κοινωνία, παρατήρηση -καταγραφή αναγκών και άμεση αντιμετώπιση αυτών.
 • Ομογενοποιημένο τρόπο δουλειάς και  διαχείρισης ωφελουμένων με κοινά κριτήρια ένταξης ή  απόρριψης.
 • Αξιοποίηση όλου του προσωπικού για κάλυψη των περισσότερων δυνατών αναγκών του Δήμου.
 • Ενδυνάμωση της ομαδικής διεργασίας, με κατάθεση προτάσεων για εξεύρεση λύσεων σε θέματα κοινού εργασιακού  αντικειμένου.
 • Ορθολογικότερη χρήση υλικοτεχνικής υποδομής κι ευελιξία σε περίπτωση προβλημάτων αυτών ( π.χ. βλάβη υπηρεσιακού αυτοκινήτου ή Η/Υ κλπ). 

Βέβαια, το πρωταρχικό πρόβλημα, που πηγάζει από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και της αντίστοιχης κρατικής χρηματοδότησης, αποτελεί η ανεπάρκεια κάλυψης όλων των αιτημάτων και των αυξημένων αναγκών. Με το προσωπικό που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να καλύψουμε περίπου τα δύο τρίτα των αιτημάτων. Έτσι ένα πολύ μεγάλο μέρος ανήμπορων συνανθρώπων μας, μένει χωρίς βοήθεια! Οι μνημονιακοί νόμοι, που ψήφισαν και υλοποίησαν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, μας εμποδίζουν να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες των συνανθρώπων μας, μας απαγορεύουν να προσλάβουμε ικανούς εργαζόμενους, που μαραζώνουν στην ανεργία! Γι’αυτό θα συνεχίσουμε να να διεκδικούμε μόνιμο προσωπικό και κρατική χρηματοδότηση.

Αυτά τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, που αποτυπώνονται στο νέο κανονισμό, καταψήφισαν οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 

Δεν μας κάνει εντύπωση γιατί αυτές οι παρατάξεις επιδιώκουν να παραδώσουν και αυτή την κρίσιμη κοινωνική υπήρεσία στα επιχειρηματικά συμφέροντα, σε ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ, προκειμένου να κερδίσουν από τους ανήμπορους συμπολίτες μας που θα τους αντιμετωπίσουν ως πελάτες. 

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας, να είμαστε στο πλάι εκείνων, που έχουν ανάγκη, να παρέχουμε δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο σπίτι, σε όσο το δυνατό περισσότερους  ανήμπορους συμπολίτες μας"!