Διημερίδα του έργου Equal Sport for All - "Άθληση σε άτομα με αναπηρία"

Το έργο Equal Sport for All διοργανώνει διημερίδα με θέμα Άθληση σε άτομα με αναπηρία. Το Equal Sport for All αποτελεί ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα άθλησης σε άτομα με αναπηρία, που διενεργήθηκε με τη συνεργασία 8 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων από 5 χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Ελλάδα). Το πρόγραμμα αυτό άθλησης περιλαμβάνει προπονητικές κατευθυντήριες γραμμές – οδηγούς μαζικού αθλητισμού για αθλητές με αναπηρία προσφέροντας τους εναλλακτικούς και καινοτόμους τρόπους άθλησης και ενεργού τρόπου ζωής και αποδεικνύοντας τους ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην άθληση.

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019 αποτελεί τμήμα της τελικής συνάντησης των εταίρων με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την αξιολόγηση τους καθώς και με τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την βιωσιμότητα των θετικών αντίκτυπων του.

Στη διημερίδα θα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις με θέματα σχετικά με τον Ρόλο του Αθλητισμού στην πρόληψη και στην αναπηρία, Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, Άθληση και ψυχική υγεία και Ορθές πρακτικές ένταξης ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

Η διημερίδα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και είναι ελεύθερη προς το κοινό. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.