Για την 4ην Δεκεμβρίου ορίσθη συνάντηση  Μητσοτάκη – Ερντογάν κατόπιν αιτήσεως του δευτέρου. Προσωπική μας άποψη ότι δεν πρέπει να γίνει. Ανάλογη συνάντηση έγινε και στην διάρκειαν της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ στην Αμερικήν και δεν απέφερε τίποτε! Σίγουρα τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έθεσε στον τούρκον ομόλογόν του το σύνολον των παρανόμων ενεργειών του στο Αιγαίον και την Κύπρον, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν! Οι καθημερινές παραβιάσεις του εναρίου χώρου σίγουρα ελέχθησαν. Και αντί μειώσεως είχαμεν αυξήσεις. Οι παράνομες έρευνες για πετρέλαια στην Κύπρον συνεζητήθησαν. Τι έγινε;

Τώρα νέα συνάντηση και από την πλευράν του Έλληνα Πρωθυπουργού διαδίδεται ότι θα τον θέσει προ των ευθυνών του του!!! Γέλια που θα κάμει ο τούρκος! Εκείνος δεν υπολογίζει τις Διεθνείς συνθήκες και θα ακούσει τις «συστάσεις» του Μητσοτάκη; Αλλά και κάθε Μητσοτάκη. Από την άλλην πλευράν διαχέεται από τα λαρύγγια του τούρκου ότι θα αναφέρει στον Μητσοτάκην πως το θέμα της κυριαρχίας μας στην θάλασσαν μέχρι την Λιβύην είναι αδιαπραγμάτευτον! Πως θα αντιδράσομεν εμείς;;; Δεν υπάρχει καμμία περίπτωση. Ότι είπε ο αγάς θα το εφαρμόσει και ας φωνάζει όλη η άτολμη Ευρώπη. Για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα (που τα βρήκατε;) λένε οι τούρκοι δεν δεχόμεθα απόψεις τρίτων. Πως θα αντιδράσομεν εδώ  κε Μητσοτάκη;; Θα του πείτε για τις απαράδεκτες παραβιάσεις του εναερίου χώρου για τις υπερβολικές αποστολές προσφύγων στην Ελλάδα καθημερινώς και άλλα.  Εκείνος μάλλον δεν θα απαντήσει  γιατί ξέρει ότι αυτά είναι στόχοι του κράτους του και δεν χρειάζεται να τα διαπραγματεύεται!!

Θα  του πει ότι εντός των ημερών θα επεκτείνομεν τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ;; Μάλλον όχι διότι ο τούρκος θα απαντήσει  ότι ισχύει το  «casus belli», οπότε θα πάθομεν πανικόν!! Ούτε για την ΑΟΖ θα του πει αλλά  και αν το αναφέρει, εκείνος θα ονειρεύεται πολίτικον χαλβάν!   Άλλωστε ο εκ φύσεως εγωιστής θα προσέλθει ως ευρισκόμενος σε θέση απολύτου ισχύος!!

Απέναντι στην τουρκίαν αλλά και σ’ όλα τα κράτη που μας επιβουλεύονται κατά το μάλλον ή ήττον,  πρέπει να κρατούμεν φιλικήν στάση και όχι διαλεκτικήν  όπως σε ανάλογες με την σημερινήν περιπτώσεις.  Μία «καλημέρα»  είναι αρκετή.

Σε προηγούμενες  συναντήσεις και εντός Ελλάδος, ουδέποτε βγήκαμεν κερδισμένοι. Οι άλλοι πάντα έδρεψαν οφέλη νομίμως, ηρέμα ή βιαίως. Από εκείνα τα Μέτρα Οικοδομήσεως Εμπιστοσύνης που τα έχομεν αποφασίσει 2-3 φορές τι κέρδος είχαμεν;;;

Πρόσελθε κ. Μητσοτάκη και αν μπορέσεις  να τον μεταπείσεις έστω και σε ένα από τα προτεινόμενα, θα είσαι θριαμβευτής!!!

Υ.Γ.: Την σκοπιμότητα αυτής και άλλων ομοίων συναντήσεων δεν την γνωρίζω όπως και το πλείστον των Ελλήνων. Δύναται κάποιος να μας ενημερώσει;;