Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του γενικότερου σχεδιασμού για αποκατάσταση, συντήρηση, πλήρη επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στα οποία φιλοξενούνται τμήματα και υπηρεσίες του, μεταξύ άλλων, έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες μόνωσης, καθώς και αντικατάστασης του φωτισμού, στο ακίνητο της οδού Αγίου Διονυσίου, στο οποίο στεγάζεται η Δημοτική Μουσική.

Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι εργασίες  αντικατάστασης του κλιματισμού στον 5ο όροφο του κτιρίου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, του συνόλου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η πραγματοποίηση εργασιών ελαιοχρωματισμού.

Παράλληλα, από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης μελέτης για τη συνολική αναβάθμιση του κτιρίου.