Στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης της φοιτητικής κοινότητας, πρέπει να δίνονται οι ευκαιρίες να συζητήσουμε τις μεγάλες γεωπολιτικές και αναπτυξιακές παραμέτρους που αφορούν τη χώρα μας. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, έχουμε την αδιαμφισβήτητη πια συμμετοχή της χώρας στο αναδυόμενο και πολλά υποσχόμενο ενεργειακό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου (μαζί με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο), ως νέας πηγής τροφοδοσίας της Ε.Ε. και όχι μόνο. Σε αναπτυξιακό επίπεδο, η ανακάλυψη και αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αποτελεί μια σοβαρότατη πηγή δημιουργίας νέου εθνικού πλούτου και νέων θέσεων εργασίας.

Με τις σκέψεις αυτές, σας καλούμε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19.00 στο Ξενοδοχείο Astir, στην Επιστημονική Εκδήλωση «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων: Η εκτίμηση των ενεργειακών κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο - Η επόμενη μέρα», στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κ. Αβραάμ Ζεληλίδης ενώ θα τοποθετηθούν εκπρόσωποι από το ΓΕΩΤΕΕ, τον Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.