Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 3η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση της αριθ. 185/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού που αφορά στην 7ης Αναμόρφωση (Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων κ. Θεόδωρος Τουλγαρίδης)
 • Έγκριση άσκησης παρέμβασης υπό του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών στην ανοιγείσα δίκη μεταξύ του Αγαμέμνωνα Κοπανιτσάνου και του Παναγιώτη Μιλή (εισηγητής: εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Κατάθεση αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων τους δυνάμει της αριθ. 3/2010 πράξης αναλογισμού (εισηγητής: εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση του από 20/11/19 πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την αριθμ.1/2019 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, στον οικονομικό φορέα «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 568.659,41 € (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2016)» Ανάδοχος ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εισηγητής: εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για το 2020 (εισηγητής: εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Aκύρωση της αρ. 605/19-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Γκαβός) για Τέλη διέλευσης οχημάτων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)  
 • Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Κατσαφλιάκας) για πληρωμή ΄΄Ανανέωση καρτών ηλεκτρονικών ψηφιακών ταχογράφων΄΄ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Δημοπούλου Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Αποστολάκη Σ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σκαναβής Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Στρατούλιας Α.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)