Την Τρίτη (3η) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) και συζήτηση για λήψη μέτρων που αφορούν την λειτουργία και εισπραξιμότητα  της Δημοτικής Επιχείρησης. 

Εισηγητές : α) Μυλωνάς Σπυρίδων , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας β) Πουλίδας Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Δυμαίων