Την πρόσληψη 86 θέσεων μόνιμου προσωπικού ζητά ο Δήμος της Πάτρας για το 2020.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και θα σταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι θέσεις που ζητά η δημοτική Αρχή, είναι προς αντικατάσταση των εργαζομένων του Δήμου οι οποίοι αποχωρούν το 2019.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες, ανά κλάδο, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.