Το Pasta Box restaurant cafe στην Αγίου Νικολάου προσλαμβάνει άτομα για το τμήμα του service.

Προϋπηρεσία απαραίτητη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο email: [email protected]