ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΓ΄ ΚΥΚΛΟΣ

Συνάντηση 2η

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Συγκριτικές Διαχρονικές Μεταφιλοσοφικές Έρευνες 

στην Ανθρώπινη Μοίρα

Μέρος Ι

Γενική Μορφολογία της Ύπαρξης

Στην δεύτερη συνάντησή μας αυτήν την Πέμπτη του φετινού πολυδιάστατου και πολυδύναμου Κύκλου θα εμβαθύνουμε σε μια άλλη ομάδα θεμελιακών θρησκευτικών βιωμάτων και εννοιών. Την προηγούμενη φορά ξεκαθαρίσαμε προκαταρκτικά το νοηματικό και εμπειρικό πεδίο της βασικής τριάδας «ιερό, αγνό, άγιο». Τώρα θα αναλύσω την διπολικότητα «totem και taboo».

Η συστηματική αμφισημία του «άγιου-άγους», προερχόμενη από την ίδια την πολυσύνθετη ιδέα του άζομαι (θαυμάζω, με πιάνει δέος, φοβάμαι, λατρεύω), αντικατοπτρίζεται στην δυαδικότητα που θα είναι το θέμα μας.

 Το άγιο εμφανίζεται εκεί που πυκνώνουν οι δυναμικές γραμμές του πεδίου της πραγματικότητας, στην συσσώρευση ιδιαίτερης δύναμης του όντος, στην ένταση του ιερού χαρακτήρα της ύπαρξης. Στην πύκνωση, συσσώρευση και ένταση ισχύος που σηματοδοτεί το άγιο ριζώνει η θετική ενέργεια της μέθεξης και η αρνητική της αποτροπής, η γενεσιουργία του φωτός και η κυοφορία του σκότους, οι ευαγείς ουσίες και οι φρικτές ρεύσεις, το σωτήριον και το αποτρόπαιον, η διαλεκτική του «έλα» και του «φύγε». Ο κίνδυνος της ύπαρξης συνοψίζεται στην δίσημη σχέση με το άγιο και το άγος.

Το Ισχυρό της ύπαρξης δείχνει μια όψη συναπτική έλξης και μια αποκρουστική απώθησης. Οι όψεις χωρίζονται και ο άνθρωπος αποκτά κανόνα ζωής εν μέσω του κινδύνου του όντος.   

Ο τίτλος δίνει επιγραμματικά την θεματική της ομιλίας μου:

Τί Είναι η Θρησκεία, ΙΙ: 

Totem και Taboo, το Δυνατό, το Οικείο και το Απαγορευμένο

Η ομιλία θα γίνει την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (2ος όροφος, Πλατεία Γεωργίου Α’).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μετά την ομιλία θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση.