Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης εκλέχτηκε σήμερα Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ο επιχειρηματίας Γιώργος Τελώνης, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τελώνης εκλέχτηκε κατά τη δεύτερη, επαναληπτική ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 34 ψήφους επί 42 ψηφισάντων και καλύπτοντας έτσι, την προϋπόθεση εκλογής από τα 3/5 των παριστάμενων Περιφερειακών Συμβούλων, όπως προβλέπει ο νόμος. 

Στην πρώτη ψηφοφορία κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Σημειώνεται ότι υποψηφιότητα για τη θέση του Συμπαραστάτη υπέβαλλαν συνολικά επτά πρόσωπα, που ήσαν τα εξής: Δεμαρτίνου Μαγδαληνή (δικηγόρος), Μεντζελόπουλος Ιωάννης (δικηγόρος), Μπιλίρης Αθανάσιος (μαθηματικός), Μπιρπανάγου Μαρία (δικηγόρος), Ρηγάτος Πέτρος (δικηγόρος), Τελώνης Γιώργος (επιχειρηματίας) και Τόγια Παναγιώτα (οικονομολόγος). 


Εισαγωγικά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του θεσμού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ρόλο που αποτελεί ασπίδα προστασίας των πολιτών και εγγύηση χρηστής διοίκησης. Μάλιστα, μετά την πρώτη διαδικασία, ο Περιφερειάρχης πρότεινε τη διενέργεια και επαναληπτικής ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι όπως φάνηκε συντρέχουν οι προϋποθέσεις ευρείας συναίνεσης και θα μπορούσε να γίνει μία ακόμα ψηφοφορία, προκειμένου να καλυφθεί η σημαντική αυτή θέση. Την άποψη του Περιφερειάρχη αποδέχτηκαν όλες οι παρατάξεις, με αποτέλεσμα την τελική εκλογή με μεγάλη πλειοψηφία και σε κλίμα συναίνεσης.

Από την πλευρά του, έπειτα από την εκλογή του, ο κ. Τελώνης ευχαρίστησε το σώμα για την πλατιά συναίνεση που εκδηλώθηκε στο πρόσωπό του από τις περιφερειακές παρατάξεις, προσθέτοντας ότι η συναίνεση θα είναι και δική του επιδίωξη απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας. 

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη συνολικά δέκα έξι υπαλλήλων, μονίμου προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα. Κατά την εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικός Πολιτικής και Διοίκησης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος εξήγησε ότι οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες, καθώς προκύπτουν από τις αποχωρήσεις υπαλλήλων για λόγους συνταξιοδότησης, την μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, καθώς και από τις συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες.

Πρόσθεσε ότι υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ είχαν συμπεριληφθεί ως θέσεις στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ετών 2020-2023.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, προβλέπεται ανά περιφερειακή ενότητα, να καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις ως εξής:


Στη συνέχεια, έπειτα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για χρηματοδότηση ύψους 1.744.378 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», όπως επίσης αντίστοιχη πρόταση για εξασφάλιση ποσού 355.621 ευρώ για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος Αγγελόπουλος Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών και ο αντιπρόεδρος Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυντής –Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ), οι οποίοι από την πλευρά τους τόνισαν την σπουδαιότητα απόκτησης του εξοπλισμού για τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω στήριξη των ερευνητικών υποδομών, στις οποίες, σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας απασχολούνται 232 άτιμα υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ακολούθησε η 14η ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε. και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020.