Επιχείρηση στην Πάτρα, αναζητά άτομα για να καλύψουν νέες θέσεις που έχουν ανοίξει στο τμήμα πωλήσεων, λόγω αυξημένων αναγκών.

Επιθυμητά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε υποψήφιος και τα οποία θα αξιολογηθούν από τον υπεύθυνο  είναι η άμεση διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός. Απαραίτητο οι υποψήφιοι να είναι 18 -35 ετών.

Υπεύθυνοι της εταιρείας μας έπειτα από πολυετή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων  παρέχουν εκπαίδευση στα νέα μέλη της ομάδας μέσα σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον. Το συνολικό πακέτο αποδοχών είναι υψηλό  και ανταγωνιστικό σε σχέση με την αγορά εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 

e – mail:   [email protected]

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης με τον υπεύθυνο της εταιρείας.