Την δυνατότητα επιδότησης των επιχειρήσεων μέσα από τις ανοικτές δράσεις του ΕΣΠΑ , θα παρουσιάσει η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων(ΔΕΠ) , στο πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης.

Ο φορέας , με κεντρικό στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, θα πραγματοποιήσει στην Πάτρα και το ξενοδοχείο ASTIR (Αίθουσα 1), το Σάββατο 23/11/2019 και ώρα 12 το μεσημέρι , ενημερωτική εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν οι ανοικτές προς υποβολή δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» , «Επιχειρούμε Έξω» & «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» καθώς και η δράση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  «Ενίσχυση των Πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στην Δυτική Ελλάδα».

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν στελέχη των Ειδικών Γραμματειών, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική και λεπτομερής παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους και τους υποψήφιους επενδυτές προς επίλυση αποριών.