Το Σωματείο Ιπποκράτης αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής:

"Τα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ του Σωματείου μας δέχθηκαν σήμερα οι Συνάδελφοι ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ του Νοσοκομείου μας, για την πάρα πολύ ωραία και σημαντική πρωτοβουλία τους. Μια πρωτοβουλία που είχε να κάνει με την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής καπακιών, έξω από το τμήμα τους στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας, καπάκια που σήμερα παραδίδοντάς τα απέκτησαν 4 καρότσια μεταφοράς Ασθενών, τα οποία βεβαίως και διέθεσαν στο Νοσοκομείο για την κάλυψη των αναγκών του τμήματός τους. Γι΄ αυτές τους Πράξεις που μας κάνουν ΟΛΟΥΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ τους ΑΞΙΖΟΥΝ πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ".