Το σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής- μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010- προχωρά προς την υλοποίησή του.

Ο προϋπολογισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση της Βουλής φτάνει στα 2.794.020 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ηδη ξεκίνησε ο σχετικός διαγωνισμός και η προθεσμία για την υποβολή προσφορών εκπνέει στις 12 Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των εργασιών, η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι 730 ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αναβαθμίζεται ενεργειακά η Βουλή

Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία, ή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 39% ετησίως. Επίσης, στόχος είναι η βελτίωση της ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου, κάτι που θα βελτιώσει τις συνθήκες στη Βουλή, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες.

Τι θα αλλάξει στο κτίριο της Βουλής

Κατά τις εργασίες που θα γίνουν στο κτίριο της Βουλής, θα ξηλωθούν κλιματιστικές μονάδες από διάφορους χώρους του κτιρίου, όπως και σωληνώσεις των δικτύων ζεστού και κρύου νερού. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν δύο συστήματα για τον κλιματισμό του κτιρίου της Βουλής και ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης που θα τα ελέγχει.

Το πρώτο σύστημα κλιματισμού στο κτίριο της Βουλής θα αποτελείται από κεντρική παραγωγή ψυχρού και θερμού νερού μέσω υδρόψυκτων ψυκτών και τους υφιστάμενους λέβητες με καυστήρες φυσικού αερίου. Το δεύτερο σύστημα θα αποτελείται από 18 κεντρικές μονάδες αντλίες θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού μέσου και 364 εσωτερικές μονάδες που θα τοποθετηθούν στις θέσεις των υφιστάμενων τοπικών κλιματιστικών μονάδων.

Τέλος, σε ότι αφορά τις εξωτερικές παρεμβάσεις στο κτίριο της Βουλής, θα αντικατασταθούν 191 κουφώματα εξωτερικών όψεων και στο δώμα θα γίνει προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης.