Στα πλαίσια ασφαλτικών και λοιπών εργασιών και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε η μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην 31η Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση της ΝΕΟ Πατρών-Πύργου έως την είσοδο της Βιομηχανικής περιοχής με το μήκος κατάληψης να είναι περί τα 25μ.μ, από έκδοση της παρούσας και ανάρτησης της στο διαδίκτυο έως 24/12/2019 καθημερινά εκτός αργιών από ώρες 07:00-17:00.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο εναπομένον τμήμα της οδού σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετήσει ο υπεύθυνος του έργου και τους ανθρώπους της εταιρείας, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής καθ ́ όλη την διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει : α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον αρμόδιο εργολάβο.