3η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου EXTRA-SMEs του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 20/11/2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy (EXTRA-SMEs)» (https://www.interregeurope.eu/extra-smes/).

Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες, με σκοπό την επέκταση των αγροτικών και παράκτιων ΜΜΕ σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσω απλούστερων και βελτιωμένων διοικητικών διαδικασιών και καινοτόμων τεχνολογιών. Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/).

Στο πλαίσιο του έργο, πραγματοποιείται η 3η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του έργου στην οποία θα συζητηθούν καλές πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της υδατοκαλλιέργειας Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ. στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα ΙΙ-7, 1ος όροφος.