Ζητείται διδακτικό προσωπικό (καθηγητές) στο φροντιστήριο ΚάΠα κορυφή στην Πάτρα, για μαθήματα σε φοιτητές (παράδοση μαθημάτων σε ιδιαίτερα ή σε ομαδικά στο χώρο του φροντιστηρίου).

Σπουδές: Απόφοιτοι σχολών Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα:

  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Χημικών Μηχανικών
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Οικονομικών Επιστημών

Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιθυμητές αλλά όχι υποχρεωτικές.

Απαιτείται η οργάνωση διδασκαλίας με υλικό (σημειώσεις, κτλ.) που υποστηρίζουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο μαθήματα.

Προαιρετική η προϋπηρεσία σε επαγγελματικό(συνεργασία με άλλα φροντιστήρια στο παρελθόν-παρόν) ή σε ερασιτεχνικό-ιδιωτικό(παράδοση μαθημάτων κατ οίκον) επίπεδο.

Αποστολή βιογραφικών: Συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας

https://kapalearn.gr/KaPa_kariera