"Διεθνής ημέρα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών" στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό