Χάθηκε σκυλάκι στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα.

Είναι μικρό προς μεσαίο μέγεθος και ασπρόμαυρο.

Πάνω του υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη.

Η όραση του είναι μειωμένη.

Όποιος γνωρίζει κάποια πληροφορία μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 6972183626, 6976151307, 6985985154.