Επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην Αλβανία «βλέπει» η τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Στην εν λόγω έκθεση υπογραμμίζονται, μεταξύ άλλων, οι αβεβαιότητες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν την πορεία των οικονομιών των χωρών της περιοχής. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας αναμένεται να «αγγίξει» το 2,9% το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Την περίοδο 2020-2021, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα ανακάμψει με ρυθμούς που θα κυμαίνονται από 3,4% έως 3,6%, καθώς αναμένεται ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Βελτίωση στον δείκτη της απασχόλησης για το 2019

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η βελτίωση του δείκτη της απασχόλησης για το 2019. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 11,5%. Ωστόσο, το ποσοστό της φτώχειας παραμένει υψηλό, καθώς εκτιμάται ότι το 34,6% του πληθυσμού της Αλβανίας ζει με λιγότερα από 5,5 δολάρια την ημέρα (ανά άτομο).
Η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας έχει ζωτική σημασία για τη στήριξη της ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την θετική "τροχιά" της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η ανάπτυξη της οικονομίας στηρίζεται και στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Στις συνθήκες αυτές περιλαμβάνεται η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές και η απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.