Κάθε βήμα του τούρκου προέδρου, κάθε λέξη, αλλά κυρίως όλες τις απειλές για την Ελλάδα, τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως τις μεταδίδουν αυτολεξεί και με φωτογραφίαν και ζωντανήν ομιλίαν του τούρκου Προέδρου. Τον Έλληνα Πρόεδρον ενδέχεται να μας τον παρουσιάσουν και μίαν φοράν την  εβδομάδα. Τον τούρκον αλλά και τους υπουργούς του καθημερινώς και πλειστάκις της ημέρας. Ο ανταποκριτής λέει τα όσα θέλει να μεταφέρει και καλύπτει τον τούρκον πρόεδρον, αλλά οι Τηλεοράσεις δεν αρκούνται σ’αυτό και  προσθέτουν.

Ας ακούσομεν πως τα είπε και ο πρόεδρος!

Και μας υποχρεώνουν να ακούμεν την τουρκικήν γλώσσαν πολλές ώρες την ημέραν.

Προ ολίγων ημερών ο τούρκος πρόεδρος μίλησε από την Άγκυραν σε πλοίαρχον πολεμικού πλοίου του,  που ευρίσκετο ανοικτά της Κύπρου. Και τον επιδεικτικόν χαιρετισμόν   του τούρκου τον μετέδωσαν πολλάκις οι Ελληνικές Τηλεοράσεις, καθώς και την απάντηση του πλοιάρχου. Και οι δύο σε τεράστιες φωτογραφίες.Τι ενδιαφέρει τον Ελληνικόν Λαόν αυτή η στιχομυθία;;

Και ερωτώ για να μάθει ο Ελληνικός Λαός.

Την 28ην Οκτωβρίου ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη και ευχαρίστησε τον πιλότον του πολεμικού μας αεροπλάνου που υπερίπτατο της παρελάσεως.

Τον χαιρετισμόν του Πρόεδρου και του πιλότου αλλά και τις φωτογραφίες τους τις έδειξαν πλήρως και κατ’ εξακολούθηση οι τουρκικές τηλεοράσεις;;

Επειδή δεν παρακολουθώ τις τουρκικές ειδήσεις ας μας ενημερώσει κάποιος αν συνέβη αυτό για το οποίον αμφιβάλλομεν.

Πρόκειται μάλλον για άγνωστην αιτίαν, που τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως παρέχουν τόσην προβολήν στον τούρκον πρόεδρον και σε καθετί το τουρκικόν. Αλλά ας μη προχωρήσομεν γιατί οι απορίες μας είναι πολλές.