Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας αποφάσισε και επανασύστησε από τη σχολική χρονιά 2017-18 την Τράπεζα Αίματος, η οποία στο παρελθόν λειτούργησε με ιδιαίτερη επιτυχία.

Φέρει την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ» και νόμιμος εκπρόσωπος της Εθελοντικής αυτής Ομάδας Αιμοδοτών είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Υποχρέωση όλων των μελών του σωματείου μας είναι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτήν την προσπάθεια, ώστε η Τράπεζα Αίματος να αποβεί χρήσιμη για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους που έχουν ανάγκη. Οι Αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία σχολικά έτη ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες και ο Σύλλογός μπόρεσε να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες των μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουν ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ από Δευτέρα 4/11/2019 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11/2019. Η αιμοληψία θα γίνεται στο χώρο του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» τις εξής ώρες: 8:30 π. μ. - 1:30 μ.μ. και 5:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ. 

"Κάθε συνάδελφος ή οποιοσδήποτε πολίτης που θα προσέρχεται θα δηλώνει πως η αιμοληψία του γίνεται για το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ». Όσοι προσέλθουν το απόγευμα να μεριμνήσουν, ώστε να έχουν περάσει 3 ώρες από το κυρίως γεύμα.

Παρακαλούμε θερμά τους συναδέλφους που μπορούν να δώσουν αίμα να προγραμματίσουν την ημέρα απουσίας τους από το σχολείο ή από τους φορείς της εκπαίδευσης σε συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο τους. Παρακαλούμε, επίσης, θερμά τους συναδέλφους Διευθυντές και Προϊσταμένους σχολείων να διευκολύνουν όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, καθώς και να μεριμνήσουν ώστε οι συνάδελφοι να λάβουν τις δύο επιπλέον ημέρες άδεια που δικαιούνται. Επίσης, παρακαλούμε για ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο γραφείο εκπαιδευτικών του σχολείου.

Σας υπενθυμίζουμε τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία (παρ. 5 του Υ. Κ.) σχετικά με την άδεια που δικαιούνται οι αιμοδότες συνάδελφοι: «ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας δύο (2) ημερών πέραν την ημέρας αιμοδοσίας, με πλήρεις αποδοχές. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Οι δύο (2) αυτές ημέρες άδειας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας, είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο και δεν μεταφέρεται στο επόμενο ημερολογιακό έτος»" αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.